label

Intro-Text

here is your text

Rysunek 1. Zasada działania czujnika różnicy ciśnień (ciśnienia różnicowego)

Rysunek 2. Pomiar natężenia przepływu przy zastosowaniu zwężki i wartości różnicy ciśnień statycznych